Algu aprēķins, sociālā apdrošināšana

Par cenām sūtiet pieprasījumu uz e-pastu abcjums@abcjums.lv
Kods Nosaukums Mērvienība Bildes
11114 Ziņojums par pašnodarbinātā….., PZSIE-02, 80 4.piel., A4D 10 loksnes 11114_4750719111141
11115 D, Gada ienākumu deklarācija, 1. pielikums, A4D 10 loksnes 11115_4750719111158
11116 D1, Taksāc. gadā Latvijas rep. gūtie ien., 2.p, A4V 10 loksnes 11116_4750719111165
11117 D2, Fiz. Pers. (rezid) ārvalstīs gūtie ienāk, 3.p., A4V 10 loksnes 11117_4750719111172
11118 D3, Ienākumi no saimnieciskās darbības, 4. Pielikums, A4D 10 loksnes 11118_4750719111189
11119 D4, Attaisn. izd. par izgl. un ārstn. pakalp, 5.p, A4V 10 loksnes 11119_4750719111196
12015 Mantiskā stāvokļa deklarācija, A3D 10 loksnes 12015
13001 Darba laika uzskaites tabula, 1/2A3 10 loksnes 13001_4750719130012
13002 Algu aprēķinu un izmaksu saraksts, 1/2A3 10 loksnes 13002_4750719130029
13005 Personīgais konts A4DK 10 loksnes 13005_4750719130050
13006 Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām A4D, 1. pielikums 10 loksnes 13006_4750719130067
13007 Paziņojums par izmaks. apliekam. summ….4.pielikums A4V 10 loksnes 13007
13008 Paziņojums par izm. neapliek. summām, 5. pielikums, A4V 10 loksnes 13008
13009 Pārskats par ieturēto un iesk. nod. 6. piel., A4V 10 loksnes
13010 Algu maksājumu saraksts, 1/2A3D 10 loksnes 13010_4750719130104
13011 Paziņojums par fiziskajām personām izmaksātajām summām (kopsavilkums) 2. pielikums A2spec. 10 loksnes 13010_4750719130104
13013 Pers, par kurām veic.soc.iem. no valsts ..,1p.,A5D 10 loksnes 13013_4750719130139
13014 Darba laika uzskaites tabula, A3D 10 loksnes 13014_4750719130142
13015 Algu maksājumu saraksts, A3D 10 loksnes 13015_4750719130159
13016 Maksājumu saraksts, A5D 10 loksnes 13016_4750719130166
13017 Paziņojums par fiziskajai personai izmaksātajām summām A3D, 1. pielikums 10 loksnes
13018 Turpinājums Ziņas par darba ņēmējiem, A4D ZDN-A-02 10 loksnes 13018_4750719130180
13019 Ziņas par darba ņēmējiem, A4D ZDN-02 10 loksnes 13019_4750719130197
13020 Avansa izmaksu saraksts, A4D 10 loksnes 13020_4750719130203
19028 Iedzīvotāju ienakuma nodokļa maksāt. saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls, A4Ž, 48 lapas gab 19008_4750719190085vaks
25006 Iedzīvotāju ienāk nodokļa avansa maks apr saimni .., A4D 10 loksnes 25006_4750719250062