Darba drošības un ugunsdrošības vides aizsardzības veidlapas

                               Par cenām sūtiet pieprasījumu uz e-pastu abcjums@abcjums.lv
Kods Nosaukums Mērvienība Bildes
22001 Darba aizsardzības instruktāžas darba vietā reģistrācijas žurnāls, A5Ž, 48 lapas gab 22001_4750719220010vaks22001_4750719220010ieksl
22002 Darba aizsardzības ievadinstruktāžu reģistr. Žurnāls, A5Ž, 48 lapas gab 22002_4750719220027vaks22002_4750719220027ieksl
22003 Ugunsdrošības instruktāžu uzskaites žurnāls, A5Ž, 48 lapas gab 22003_4750719220034vaks22003_4750719220034ieksl
22004 Pārskats par dabas resursu nodokļa aprēķ. A3D 10 loksnes 22004
22005 Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāls, A5Ž, 48 lapas gab 22005_4750719220058vaks22005_4750719220058ieksl
22006 Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai A4V 10 loksnes 22006
22007 Apkures ierīces, iekārtas, dūmvadu un dabīgās ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudes akts, A4V 10 loksnes 22007
22008 Apkures un ventilācijas ierīču tīrīšanas reģistrācijas žurnāls, A5Ž, 48 lapas gab 22008_4750719220089vaks22008_4750719220089ieksl
22009 Ugunsdzēsības sūkņu pārbaudes žurnāls, A5Ž, 48 lapas gab 22009_4750719220096vaks22009_4750719220096ieksl
22010 Iekšējāugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojumu pārbaudes žurnāls, A5Ž, 48 lapas gab 2201022010
22011 Ugunsdzēsības aparātu uzskaites žurnāls, A5Ž, 48 lapas gab 22011_4750719220119vaks22011_4750719220119ieksl
22012 Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls, A5Ž gab 2201222012
22013 Automātiskās ugunsaizsardzības iekārtas tehniskās apkopes un remontdarbu uzskaites žurnāls A5Ž gab 2201322013
22014 Neelektrotehniskā personāla elektrodrošības zināšanu pārbaudes žurnāls, A4, 24 lp gab 22014_4750719220140vaks 22014_4750719220140ieksl
22015 Bīstamo atkritumu uzskaites žurnāls A5Ž, 48 lapas gab 22015_4750719220157vaks 22015_4750719220157ieksl
22016 Pārskats par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto dabas resursu nodokli, A4D 10 loksnes 22016_4750719220164
22017 Darba aizsardzības instruktāža darba vietā , A4Ž, 48 lapas gab 22017_4750719220171vaks 22017_4750719220171ieksl
22018 Ūdens resursu ieguves instrumentālās uzskaites žurnāls, A4ŽV, 48 lapas gab