Grāmatvedībai

Par cenām sūtiet pieprasījumu uz e-pastu abcjums@abcjums.lv
Kods Nosaukums Mērvienība Bildes
11025 Tekošo kontu un norēķinu grāmata, A4Ž, 48 lapas gab 11025_4750719110250ieksl
11026 Žurnāls kases ieņēmumu un izdevumu dokumentu reģistrācijai, A5, 48 lapas gab 11026_4750719110267ieksl
11027 Saņemto veidlapu Preču pavadzīme-rēķins reģistrācijas žurnāls, A5, 48 lapas (1. kopija) gab
11029 Žurnālorderis Nr.11, A3D 10 loksnes 11029_4750719110298
11103 Darb. ņem.soc. apdroš. uzskaites kartiņa A4DK 10 loksnes 11103_4750719111035
11137 Kredīta (asignējumu) un izdevumu uzskaites grāmata, ZA4, 48 lapas gab
11140 Sniegta pakalpojumu uzskaites reģistrs…, A4V 10 loksnes
11141 Saņemto pakalpojumu uzskaites reģistrs…, A4V 10 loksnes
11160 D3 1 Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs…, A3D 10 loksnes
12012 Kases grāmata budžeta iestādēm, A4Z, 48 lapas gab 12012_4750719120129vaks12012_4750719120129ieksl
14001 Pārskats par Preču pavadzīmju-rēķinu izlietojumu, A4V 10 loksnes
14002 Pārskats par Kokmat. transp. pavadz.-rēķins izliet.,A4V 10 loksnes
15001 Pārskats par Darījumu apliec. Kvīts izlietojumu, NRK-1/80 A4D 10 loksnes 15001_4750719150010
15003 Pārskats par kultūras un citu pasāk. Biļešu izliet A4D 10 loksnes
15005 Pārskats par Darījumu apliec. kvīts izlietojumu, turpinājums, NRK-A-01/80 A4D 10 loksnes
19001 Tukšaiļu veidlapa A3V 10 loksnes 19001_4750719190016
19002 Tukšaiļu veidlapa A3D 10 loksnes 19002_4750719190023
19003 Žurnālorderis Nr.1, A3D 10 loksnes 19003_4750719190030
19004 Žurnālorderis Nr.2, A3D 10 loksnes 19004_4750719190047
19005 Tukšaiļu žurnāls, A4Ž, 48 lapas gab 19005_4750719190054vaks 19005_4750719190054ieksl
19006 Galvenā grāmata, (debets-debets), A4Ž, 48 lapas gab 19006_4750719190061vaks19006_4750719190061ieksl
19007 Galvenā grāmata, (debets-kredīts), A4Ž, 48 lapas gab 19007_4750719190078vaks19007_4750719190078ieksl
19009 Virsgrāmata, A5Ž, 48 lapas gab 19009_4750719190092vaks19009_4750719190092ieksl
19011 Žurnālorderis Nr.7, A3D 10 loksnes 19011_4750719190115
19012 Kontu apgrozījuma pārskats, A3D 10 loksnes 19012_4750719190122
19013 Memoriālais orderis Nr….., A3D 10 loksnes 19013_4750719190139
19014 Žurnālorderis Nr.6, A3D 10 loksnes 19014_4750719190146
19015 Žurnālorderia Nr.6 ieliekamā lapa, A3D 10 loksnes 19015_4750719190153
19016 Apgrozījuma pārskats, A3D 10 loksnes 19016_4750719190160
19017 Kokmateriālu preču pavadz.rēķ. Reģ. Žurn A4Z, 48 lapas gab
19018 Stingrās uzskaites veidlapu reģistrācijas žurnāls, ŽA5, 48 lapas gab 19018_4750719190184vaks19018_4750719190184ieksl
19020 Orderis Nr…, A4V 10 loksnes 19020_4750719190207
19021 Žurnāls-virsgrāmata, A4Ž, 48 lapas gab 19021_4750719190214vaks 19021_4750719190214ieksl
19022 Memoriālais orderis Nr….., A5D 100 loksnes 19022_4750719190221
19023 Tukšaiļu veidlapa A4V 10 loksnes 19023_4750719190238
19024 Tukšaiļu veidlapa A4D 10 loksnes
19025 Materiālu pārskats A4Ž, 48 lapas gab 19025_4750719190252vaks19025_4750719190252ieksl
19026 Norēķini ar piegādātājiem, A4DK 10 loksnes
21004 Realizācijas un pievienotās vērtības uzskaites žurnāls, A4Z, 48 lapas gab