Grāmatvedībai

Par cenām sūtiet pieprasījumu uz e-pastu abcjums@abcjums.lv
Kods Nosaukums Mērvienība Bildes
11025 Tekošo kontu un norēķinu grāmata, A4Ž, 48 lapas gab 11025_4750719110250ieksl
11026 Žurnāls kases ieņēmumu un izdevumu dokumentu reģistrācijai, A5, 48 lapas gab 11026_4750719110267ieksl
11027 Saņemto veidlapu Preču pavadzīme-rēķins reģistrācijas žurnāls, A5, 48 lapas (1. kopija) gab
11029 Žurnālorderis Nr.11, A3D 10 loksnes 11029_4750719110298
11103 Darb. ņem.soc. apdroš. uzskaites kartiņa A4DK 10 loksnes 11103_4750719111035
11137 Kredīta (asignējumu) un izdevumu uzskaites grāmata, ZA4, 48 lapas gab 11137
11140 Sniegta pakalpojumu uzskaites reģistrs…, A4V 10 loksnes
11141 Saņemto pakalpojumu uzskaites reģistrs…, A4V 10 loksnes 11141
11160 D3 1 Ienākumi no saimnieciskās darbības, ja nodokļa maksātājs…, A3D 10 loksnes 11160
12012 Kases grāmata budžeta iestādēm, A4Z, 48 lapas gab 12012_4750719120129vaks12012_4750719120129ieksl
14001 Pārskats par Preču pavadzīmju-rēķinu izlietojumu, A4V 10 loksnes 14001
14002 Pārskats par Kokmat. transp. pavadz.-rēķins izliet.,A4V 10 loksnes 14002
15001 Pārskats par Darījumu apliec. Kvīts izlietojumu, NRK-1/80 A4D 10 loksnes 15001_4750719150010
15003 Pārskats par kultūras un citu pasāk. Biļešu izliet A4D 10 loksnes 15003
15005 Pārskats par Darījumu apliec. kvīts izlietojumu, turpinājums, NRK-A-01/80 A4D 10 loksnes
19001 Tukšaiļu veidlapa A3V 10 loksnes 19001_4750719190016
19002 Tukšaiļu veidlapa A3D 10 loksnes 19002_4750719190023
19003 Žurnālorderis Nr.1, A3D 10 loksnes 19003_4750719190030
19004 Žurnālorderis Nr.2, A3D 10 loksnes 19004_4750719190047
19005 Tukšaiļu žurnāls, A4Ž, 48 lapas gab 19005_4750719190054vaks 19005_4750719190054ieksl
19006 Galvenā grāmata, (debets-debets), A4Ž, 48 lapas gab 19006_4750719190061vaks19006_4750719190061ieksl
19007 Galvenā grāmata, (debets-kredīts), A4Ž, 48 lapas gab 19007_4750719190078vaks19007_4750719190078ieksl
19009 Virsgrāmata, A5Ž, 48 lapas gab 19009_4750719190092vaks19009_4750719190092ieksl
19011 Žurnālorderis Nr.7, A3D 10 loksnes 19011_4750719190115
19012 Kontu apgrozījuma pārskats, A3D 10 loksnes 19012_4750719190122
19013 Memoriālais orderis Nr….., A3D 10 loksnes 19013_4750719190139
19014 Žurnālorderis Nr.6, A3D 10 loksnes 19014_4750719190146
19015 Žurnālorderia Nr.6 ieliekamā lapa, A3D 10 loksnes 19015_4750719190153
19016 Apgrozījuma pārskats, A3D 10 loksnes 19016_4750719190160
19017 Kokmateriālu preču pavadz.rēķ. Reģ. Žurn A4Z, 48 lapas gab 1901719017
19018 Stingrās uzskaites veidlapu reģistrācijas žurnāls, ŽA5, 48 lapas gab 19018_4750719190184vaks19018_4750719190184ieksl
19020 Orderis Nr…, A4V 10 loksnes 19020_4750719190207
19021 Žurnāls-virsgrāmata, A4Ž, 48 lapas gab 19021_4750719190214vaks 19021_4750719190214ieksl
19022 Memoriālais orderis Nr….., A5D 100 loksnes 19022_4750719190221
19023 Tukšaiļu veidlapa A4V 10 loksnes 19023_4750719190238
19024 Tukšaiļu veidlapa A4D 10 loksnes 19024
19025 Materiālu pārskats A4Ž, 48 lapas gab 19025_4750719190252vaks19025_4750719190252ieksl
19026 Norēķini ar piegādātājiem, A4DK 10 loksnes 19026
21004 Realizācijas un pievienotās vērtības uzskaites žurnāls, A4Z, 48 lapas gab 21004