Lietvedības veidlapas

                               Par cenām sūtiet pieprasījumu uz e-pastu abcjums@abcjums.lv
Kods Nosaukums Mērvienība Bildes
17001 Personas kartīte, A4DK 10 loksnes 17001_4750719170018
17002 Darba līgums, A4D 10 loksnes 17002_4750719170025
17004 Darba grāmatiņu un to ielikumu uzskaites žurnāls, A5Z, 48 lapas gab
17005 Darba līgumu reģistrācijas žurnāls, A4Z, 48 lapas gab 17005_475071970056vaks 17005_475071970056ieksl
17006 Darba līgums par pilnu materiālo atbildību, A4V 10 loksnes 17006_4750719170063
17007 Darba līgums, A3D 10 loksnes 17007_4750719170070
17008 Rīkojums par ikgad. atvaļin. piešķirš., A4D 10 loksnes
17009 Rīkojums par darba līguma izbeigš., A4D 10 loksnes 17009_4750719170094
17010 Rīkojums par pieņemšanu darbā, A5D 10 loksnes 17010_4750719170100
17011 Algas nodokļa grāmatiņu un nodokļa karšu reģistr žurn A5Z, 48 lapas gab 17011_4750719170117vaks17011_4750719170117ieksl
17012 Rīkojumu reģistrācijas žurnāls, ŽA4, 48 lapas gab 17012_4750719170124vaks 17012_4750719170124ieksl
17013 Aprēķina lapiņa atvaļinājuma apmaksai, A5V 10 loksnes 17013_4750719170131
17014 Rīkojums par pārcelšanu citā darbā, A5V 10 loksnes 17014_4750719170148
17015 Darbnespējas lapu reģistrācijas žurnāls, A4Ž, 48 lapas gab 17015
17016 Nosūtāmo dokumentu reģistrācijas žurnāls, A4Ž, 48 lapas gab 17016