Акты, доверенности, командировочный лист

Эл. почта для информации abcjums@abcjums.lv
Код Название Ед. Фото
16010 Akts par savstarpējo norēķinu salīdzināšanu, A5V 10 листов 16010_4750719160101
16011 Akts par materiālu norakst. ražošanai, A4V 10 листов 16011_4750719160118
16012 Akts par pamatlīdzekļu pieņ. nodoš., A4D 10 листов 16012_4750719160125
16013 Akts par izliet. mater. un mazv. invent. norakst., A4D 10 листов 16013_4750719160132
16014 Komandējuma apliecība A5D 10 листов 16014_4750719160149
16015 Iepirkuma akts A5V 10 листов 16015_4750719160156
16016 Komandējuma apliecība ar avansa norēķinu A5D 10 листов 16016_4750719160163
16017 Akts par izpildīto darbu pieņemšanu A4D 10 листов 16017_4750719160170
16019 Akts par materiālo vērtību inventarizāciju, A4D 10 листов 16019_4750719160194
16021 Izsniegto komandējuma apliecību uzskaites žurnāls, ŽA5, 48 lapas шт. 1602116021
16024 Turpinājums aktam par materiālo vērtību inventarizāc, A4D 10 листов 16024_4750719160248
16027 Pamatlīdzekļu norakstīšanas akts, A4D 10 листов 16027_4750719160279
20001 Pilnvara, A6D 100 листов 20001_4750719200012vaks 20001_4750719200012ieksl
20002 Izsniegto pilnvaru uzskaites žurnāls, ŽA5, 48 lapas шт. 20002_4750719200029vaks 20002_4750719200029ieksl
21001 Iepirkuma akts A4V 10 листов 21001_4750719210011
21015 Pārcenošanas akts, A4V 10 листов 21015_4750719210158
21028 Kvīts Nr, komisijas tirdzniecība, A5V 10 листов 21028_4750719210288