Библиотекам

Эл. почта для информации abcjums@abcjums.lv
Код Название Ед. Фото
2900 Lasītāja formulārs A6Z шт. 2900
2901 Grāmatas pase, 6*10 10 листов 2901
2902 Kartotēkas kartiņa, 12,5*7,5, caururbta 10 листов
2903 Stūrītis grāmata 100 листов
2904 Dienasgrāmata, pirmā daļa, A3D 80g ofsets 10 листов
2905 Avīžu uzskaite, 8*12.7D 170g ofsets 10 листов
2906 Žurnālu uzskaite, 8*12.7V 170g ofsets 10 листов 2906
2907 Lasītāja formulārs bērniem A6Z шт. 2907
2908 Bibliotēkas dienasgrāmata A4Ž, 48 lp. шт. 2908
2909 Galvojums, A6 ofsets 100 листов
2910 Lasītāja karte, A6 170 g 100 листов
2911 Lasītāja reģistrācijas kartīte, A6 170 g 100 листов 2911
2912 Bibliotēkas fonda summ. uzsk. grāmata 3.daļa, A4Ž, 24 lp. шт. 2912
2913 Inventāra grāmata, A4Ž, 48 lp. шт.
2914 Bibliotēkas fonda summ. uzsk. grāmata 2.daļa, A4Ž, 24 lp. шт. 2914
2915 Bibliotēkas fonda summ. uzsk. grāmata 1.daļa, A4Ž, 24 lp. шт. 2915
2919 Lasītāja formulārs ieliekamā lapa A5, 100 ofsets блок