Для кассы и банка

Эл. почта для информации abcjums@abcjums.lv
Код Название Ед. Фото
11001 Kases izdevumu orderis A5Vspec. 100 листов 11001vaks
11002 Kases ieņēmumu orderis A5V 100 листов 11002vaks
11007 Kases grāmata paškopējoša A5, 31 kompl. шт. 11007_4750719110076vaks11007_4750719110076ieksl
11009 Kases grāmata spirālē paškopējoša A5, 31 kompl. шт.
11011 Kases grāmata, A5, 23 kompl. шт. 11011_4750719110113vaks 11011_4750719110113ieksl
11012 Kases ieņēmumu orderis mazais, A5 spec. 100 листов 11012_4750719110120vaks11012_4750719110120ieksl
11013 Kases grāmata paškopējoša A5, 50 kompl. шт. 11013_4750719110137vaks 11013_4750719110137ieksl
11014 Kases grāmata, A4, 48 lapas шт. 11014_4750719110144vaks11014_4750719110144ieksl
11016 Avansa norēķins ar PVN ailēm, A5D 100 листов 11016_4750719110168ieksl 11016_4750719110168vaks
11017 Kases grāmata paškopējoša A4, 31 kompl. шт. 11017_4750719110175vaks 11017_4750719110175ieksl
11018 Avansa pieprasījums A5V 10 листов 11018_4750719110182
11019 Kases grāmata valūtai, A5, 31 kompl., paškopējoša шт. 11019_4750719110199vaks 11019_4750719110199ieksl
11020 Kases ieņēmumu un izdevumu dokumentu reģistr žurn, ZA4, 24 lapas шт. 11020_4750719110205vaks11020_4750719110205ieksl
11023 Akts par naudas līdzekļu inventarizāciju, A5D 10 листов 11023
11028 Kases ieņēmumu orderis paškopējošs, 50 komplekti, A6V 50 komplekti 11028_4750719110281vaks11028_4750719110281ieksl
12001 Maksājuma uzdevums A5V 100 листов 12001_4750719120013vaks12001_4750719120013ieksl
12002 Maksājuma uzdevums paškopējošs A5 100 листов 12002
12003 Maksājuma uzdevums bez papildus ailēm, A5V 100 листов 12003__4750719120037vaks12003__4750719120037ieksl
12008 Maksājumu uzdevumu reģistrācijas žurn.A5Z, 48 lapas шт. 12008_4750719120082vaks12008_4750719120082ieksl
19028 Iedzīvotāju ienakuma nodokļa maksāt. saimnieciskās darbības ieņēmumu un izdevumu uzskaites žurnāls, A4Ž, 48 lapas шт. 19008_4750719190085vaks