Для склада

                               Эл. почта для информации abcjums@abcjums.lv
Код Название Ед. Фото
16001 Preču un materiālu uzskaites kartiņa, A5DK 10 листов 16001_4750719160019
16005 Materiālu atskaite A3D 10 листов 16005_4750719160057 16005_materialu_atskaite
16006 Ieliekamā lapa materiālu atskaitei A3D 10 листов 16006_materialu_atskaite_ieliekama_lapa
16008 Preču un materiālo vērtību inventariz. akts A3D 10 листов 1608precu_un_materialo_vertibu_inventarizacijas_akts_1puse 1608precu_un_materialo_vertibu_inventarizacijas_akts_2puse
16009 Preču un mater. vērtību inventariz. akta ieliek. lapa A3D 10 листов 16009_4750719160095
16018 Lokālā tāme, A4D 10 листов 16018
16023 Materiālu atskaite-žurnāls, A4Ž, 24 lapas шт. 16023_4750719160231vaks 16023_4750719160231ieksl
16025 Pieprasījums M-11 A5D 10 листов 16025_4750719160255
16026 Ieņēmumu orderis M-4 A5D 10 листов 16026_4750719160262
16030 Mazvērtīgo un ātri nolietojamo priekšmetu uzskaites karte, A5DK 10 листов 16030
16031 Materiālu pavadzīme M-15 A5D 10 листов 16031_4750719160316
21003 Noliktavas uzskaites grāmata, A4Z, 48 lapas шт. 21003_4750719210035vaks 21003_4750719210035ieksl
21027 Materiālo vērtību daudzuma un summārās uzskaites grāmata, A4Ž, 48 lapas шт. 21027_4750719210271vaks 21027_4750719210271ieksl
24001 Materiālu noliktavas uzskaites kartīte, A5DK 10 листов 24001_4750719240018