Медицинские бланки

Эл. почта для информации abcjums@abcjums.lv               
Код Название Ед. Фото
edpiep Ēdienkarte-pieprasījums A3D 100 листов
Hematol Hematoloģisko izmeklējumu reģistrācija Egā pēc Westergren, A4Z 48 lapas шт.
HIV-11 Pārskats par veiktajiem NIV testiem, A4D 100 листов HIV-11
HIV-5 Nosūtījums uz izmeklēšanu HIV infekcijas noteikš. A5D 100 листов HIV-5
HIV-8 Paziņojums par HIV inficētas personas vai AIDS pacienta nāvi, A4D 100 листов HIV-8
M 9. piel Vienošanās par reģistrāciju vai pārreģistrāciju….. A4D 100 листов Vienosanas par registraciju
narkotikas Narkotisko zāļu stingrās uzskaites grāmata (numurētas lapas), A4Ž 80 lapaspuses шт. Narkotisko zalu
Reg. Reģistratūrai (rīkojums par DN lapas izsniegšanu), A6V 100 листов
REngIZM Rentgenoloģiskie izmeklējumi A4Ž 48 lapas шт. Rentgenologiskie izmeklejumi
001/u Pacientu uzņ.un stacionēšanas atteikumu reģ. Žurn, A4Ž 48 lapas шт. 001u
1 dr. gr. Pirmās drošības grupas medicīniskās ierīces žurnāls A4 шт.
002/u Grūtnieču,dzemdētāju un nedeļņieču hospitalizācijas žurnāls, A4Z 48 lapas шт. 002u
2/u(*) Urīna izmeklējumu reģistrācijas žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 2/u(*)
003/u Stacionārā pacienta med. Karte, A3DK 100 листов 003u
003/u(1) Slimnieka apskate, ordinācija, A4V 100 листов 003/u(1)
003/u(2) Ieliekamā lapa, A3D 100 листов 003u(2)
003/u(3) Pacienta novērtēšanas protokols, A4V, 100 листов 003u(3)
003/u(4) Ordinācija,ielekamā lapa med.kartē, A4V 100 листов 003u(4)
003-1/u Grūtn.pārtr.med.karte, A3D 100 листов 003-1u
004/u Temperatūras lapa A4D 100 листов 004u
5/u Izziņa par bērna-pusaudža veselības stāvokli, A6V 100 листов 5u
6/u Ārsta-konsultanta slēdziens, A5D 100 листов 6u
007/u Stacion. pacienta. kust.un gultu fonda uzsk.lapa A4D 100 листов 007u
7. pielikums Onkoloģiskā pacienta karte, A4D 100 листов 7. pielikums
7/u Endoskopiskas izmeklēšanas protokols Nr., A4V 100 листов 7u
008/u Operāciju reģistrācijas žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 008u
8. pielikums Onkoloģiskā pacienta kartes 1. talons, A5V, 100 шт.
8/u Ēdienu pieprasijums, A6V 100 листов 8u
009/u Asins pagatavojumu un transfūzijas uzskaites žurnāls, A4Z 48 lapas шт. 009u
9. pielikums Onkoloģiskā pacienta kartes 2. talons, A4V 100 листов
9/u Iepriekšējā pierakstīšanās kartīte pie ārsta A5V 100 листов 9u
010/u Dzemdību reģistrācijas žurnāls stacionārā, A4Ž 48 lapas шт. 010u
10/u Atkārtota apskate, A5V 100 листов 10u
012/u Imūnhematalģisko izmeklējumu reģistrācijas žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 012u
12/u Nosūtījums uz ultrasonoskopijas kabinetu, A6V 100 листов 12u
13/u Ultrasonoskopija A5V 100 листов 13u
14/u USG vēdera dobuma orgānos EHO Nr. A5D 100 листов 14u
015/u Līķu reģistrācijas žurnāls, A4Z 24 lapas шт. 015u
15/u Talons uz pieņemšanu pie ārsta A7 100 листов 15u
016/u Pacientu kustības un gultu fonda uzsk. kops. stacionārā A4V 100 листов 016u
020/u Patologanatomisko izmeklēšanu uzskaites žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 020u
23/u Nodaļas uztura pieprasījums slimnieku ēdināšanai…, A5V 100 листов 23u
024/u Ambulatorā pacienta talons A5VN 100 листов 024u
024-z/u Ārsta talons slimokasei zobārstn. A5specVN 100 листов
024-z/u-D Ārsta talons slimokasei zobārstn. A5specDN 100 листов
24. pielikums Nosūtījums sekundārās veselības aprūpes pakalp.saņemšanai, A5D 100 листов  24. pielikums
24/u Uztura pieprasījums slimniekam, A6V шт.
025/u Ambulatorā pacienta medicīniskā karte, A5DK+4lapas av шт. 025u
025/u-1 Ambulatorā pacienta medicīniskās kartes vāciņi, A5DK 100 листов
025/u-Apskates veids Ambulatorā slimn. med. karte, ieliek. lapa Apskates veids, 1/2A3 100 листов 025u Apskates veids
025/u-Galīgā diagnoz Ambulatorā slimn. Med. Karte, ieliek. Lapa Galīgā diagnoze, 1/2A3 100 листов 025u Galīga diagn
025/u-Neapdrukāti Ambulatorā pacienta medicīniskās kartes vāciņi, A5DK, neapdrukāti 100 листов 025u_Ambulatora_pacienta_mediciniska_karte
025/u-ven Epidēmiskā karte pacientam ar seksuāli transmisīvu slimību, (iel. Lapa veidl.025/u), A5V 100 листов 025u-ven
025-2.4/u Ārsta apmeklējuma reģ. tal. A6D 100 листов
025-iedz/u Ģimenes ārsta pacientu sarakstā reģistrētā pacienta karte, A4DK 100 листов
25. pielikums Ziņojums par zāļu blakusparādību, A5D 100 листов
25/u Ēdiena saraksts, A4V 100 листов 25u
026/u Bērnu medicīniskā karte A3DK+2A3Dav шт. 026u
26. pielikums Atzinums tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, A5V, 100 шт. 26. piel.
027/u Izraksts no ambulat., stacionārā slimnieka med. kart. A5D 100 листов 027
027-1/u Izraksts no stacionārā pacienta med. kartes Nr. pac. ar ļaund. audz, A5D 100 листов 027-1u
027-2/u Protokols par jaunatklātu vēlīnas stadijas ļaundabīgu audzēju, A4D 100 листов 027-2u
028/u Nosūtījums uz konsult. Un palīgdiogn. A6D 100 листов 028u
28/u Elektrokardiogrāfiskais slēdziens, A5V 100 листов 28u
28/u-(1) Pacienta nosūtījums uz EKG, A5D 100 листов 28_u(1)
029/u Procedūru uzskaites žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 029u
029/u-Ž Procedūru uzskaites žurnāls A4Ž 48 lapas шт.
29/u Asins analīze, A6V 100 листов 29u
29/u(*) Elektrokardioloģiskās izmeklēšanas dinamiskā uzskaites karte, A5VK 100 листов 29u(x)
030-6/u-93 Onkoloģiskā slimnieka dispanserizācijas kontrolkarte, A4 100 листов
031/u Ārstniecības personu mājas viz. reģ. žurn. A4Ž 48 lapas шт. 031u
33/u Otrās grupas medicīniskās iekārtas žurnāls, A5, 8lpp шт. 33u
036/u Darbnespējas lapu reģistrācijas žurnāls A4Ž 48 lapas шт. 036u
36/u Briļļu recepte, A6V 100 листов 36u
037/u-88 Zobārstniecības poliklīnikas…… Ikdienas darbu uzsk. lapa A4D (1. kopija) 100 листов 037u-88
038/u Bērnu zobārstniecības aprūpes kontrolapraksts, A4D 100 листов 038u
38/u Zēna fiziskās attīstības karte līdz 36 mēnešiem, A5D 100 листов 38u
039/u Ārsta apmeklējumu un mājas vizīšu uzsk. lapa, A5V 100 листов 039u
039-1/u Vidējā medic.personāla dienasgrāmata A5D 100 листов 039-1u
039-3/u Ārsta apmeklējumu un mājas vizīšu uzskaites lapa, A5V, 100 шт.
39/u Meitenes fiziskās attīstības karte līdz 36 mēnešiem, A5D 100 листов 39u
39-2/u Ambulatoro pacientu reģistrācijas žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 39-2u
040/u To personu reģistr zurnals,kas uznemtas ar noziedz,nodar,gutam traumam.A4Ž 48 lapas шт. 040u
40/u Miršanas reģistrācijas žurnāls, A4Ž 24 lapas шт. 40u
41/u Medikamentu pasūtījums Nr…, A4D 100 листов 41u
042/u Pacienta ārstnieciskās vingrošanas karte, A5D 100 листов 042u
043/u-1 Akūtās palīdzības zobārstniecības pacienta ambulatorā karte, A5D 100 листов 043u-1
043/u-2 Profesionālās zobu higiēnas zobārstniecības pacienta ambulat. karte A4D 100 листов 043u-2
043/u-99 Zobārstn.pac.amb.k., A4VK 100 листов 043u-99
043/u(1) Klīniskā karte, A4D 100 листов 043u(1)
043/u-99(1) A5D Klīniskā karte, A5D 100 листов
043/u-99(2) Ārstēšana, A4D 100 листов 043u-99(2)
043/u-99(3) Ārstēšanas plāns, A4V 100 листов 043u-99(3)
043/u-99(3)-A5 Ārstēšanas plāns, A5D 100 листов 043u-99(3)-A5
043/u-A4 Zobārstniecības pacienta ambulatorā karte, A4V 043u_A4
043/u-A5 Zobārstniecības pacienta ambulatorā karte, 1/2A3DK+4lpp1/2A3Dav шт. 043u_A5
044/u Fizikālās terāpijas slimnieka karte A5DK 100 листов 044u
045/u Antirābiskās palīdzības karte, A3DK 100 листов 045u
48. pielikums Atzinums par pacienta medicīnisko stābilitāti, A5V 100 листов 48.pielikums
49/u EKG rezultātu pierakstu karte A5DK 100 листов 49u
050/u Radioloģisko manipulāciju uzskaites žurnāls A4Ž 48 lapas шт. 050u
050-Z/u Radioloģisko manipulāciju uzskaites žurnāls zobārstbiecībā, A4Z 48 lapas шт. 050-Zu
51/u Hematoloģisko izmeklējumu pierakstu žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 51u
052/u Rentgenmamogrāfijas karte, A5DK 100 листов 052u
52/u Punktāti, žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 52u
53/u Koprogramma, žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 53u
058/u Steidz. Paziņ. Par inf.slim, A4D 100 листов 058u
59. pielikums Medicīniskā izziņā Nr., A5V 100 листов
060/u Infekciju slimibu uzsk.žurnāls, ZA4 48 lapas шт. 060u
61/u Izziņa, A6V 100 листов 61u
62/u Zobu protēžu pasūtījums, A5V 100 листов 62u
063/-p/u Profilaktisko potēšanu karte pieaugušajiem A5DK 100 листов 063-pu
063/u Profilaktiskās potēšanas karte 1/2A3DK 100 листов 063u
063/u(*) Obligātā vakcinācija, A5D, ofs80gr. 100 листов 063u(x)
63/u Nozīmējums uz zobu rentgenogrammu, A6V 100 листов 63u
064/u Profilaktisko potēšanu uzskaites žurnāls A4Ž 24 lapas шт. 064u
64/u Nosūtījums uz rentgenkabinetu, A6V 100 листов 64u
065/u Veneriskā slimnieka medicīniskā karte A5, 4lpp шт. 065u
066/u No stacionāra izr.(miruša) pacienta karte A4D 100 листов 066u
066-N/u No stacionāra izrakstītā (mirušā) pacienta karte Nr. nark. piel. A4D 100 листов 066-Nu
66/u Urīna analīze, A6V 100 листов 66u
67/u Orderis Nr., 1/3A3 100 листов 67u
68/u Medikamentu (i,v. Un i.m.) nozīmējumu lapa, A4D 100 листов 68u
069/u Ambulatoro operāciju uzskaites žurnāls A4 24 lapas шт. 069u
69. pielikums Asins grupas un rēzus piederības reģistrācijas kontrolžurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 69.pielikums
69/u Ārsta nozīmējumu lapa, A4D 100 листов 69u
070/u Izziņa ceļaz. saņemš., A5V 100 листов
70. pielikums Galveno rādītāju lapa par pacienta… stāvokli, A4D 100 листов 70. piel
71. pielikums Medicīnas māsas aprūpes protokols akūta med. stāvokļa problēmu gadījumā, A4V 100 листов 71.piel
71/u Dežūrārsta ieraksts, A4V 100 листов 71u
072/u Nosūtījums uz medicīnisko rehabilitāciju, A4D 100 листов 072u
72. pielikums Medicīnas māsas aprūpes protokols medicīniskajā rehabilitācijā, A4D 100 листов 72. pielikums
73. pielikums Medicīniskā izziņa personas uzņemšanai soc. aprūp…. A5D 100 листов 73. pielikums
74/u Akts par izlietotājām narkotisko vielu ampulām…, A5V 100 листов 74u
75. pielikums. Nosūtījums asins imūnhematoloģiskajai izmeklēšanai., A5V 100 листов 75.piel
75/u Narkotisko zāļu stingrās uzskaites žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 75u
76. pielikums Patologhistoloģiskā izmeklēšana. A5D 100 листов 76.piel
77. pielikums Patologanatomiskās izmeklēšanas protokols (karte) nr.., A4V 100 листов 77.piel
77. pielik. turpin. Patologanatomiskās izmeklēšanas protokols (karte) nr.., turpinājums A4V 100 листов 77.piel_turpin
78. pielikums Transfūzo līdzekļu pārliešanas reģistrācijas lapa, A4D 100 листов 78.piel
082/u Transportlīdzekļu vadītāju un pers.,kuras vēlas iegūt……,veselības pārbaudes žurnāls, A4Z 48 шт. 082u
82/u Intensīvās terapijas un novērošanas karte, A3V 100 листов Intensivas_terapijas
83/u Koaguloģija A6V 100 листов 83u
84/u Cukura daudzums asinīs, A6V 100 листов 84u
086/u-99 Medicīniskā izziņa Nr A5D 100 листов 086u-99
088/u Nosūtījums uz DEĀk A4D 100 листов 088u
089/u Paziņojums par pacientu, kuram pirmo reiz.., A4V 100 листов 089u
089/u-t-92 Ārstniecības iestādes ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi, A5D 100 листов
89/u-t Ārstniecības iestādes ziņojums par diagnosticētu tuberkulozi, A3D 89u-t
090/u Paziņojums par pirmo reizi dzīvē uzst. vēža vai… diagnozi, A5V 100 листов 090u
91/u Laboratorijas izmeklējumu reģistrācijas žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 91u
92/u Laboratorijas izmeklējumu reģistrācijas žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 92u
93. pielikums Bērnu vecumā no 1 nedēļas lidz 5 gadiem fiziskās un garigās nov.. шт.
93/u Klīniskās ķīmijas izmeklējumu reģistrācijas žurnāls,A4Ž 48 lapas шт. 93u
94. pielikums Nosūtījums veselības aprūpei mājās, A4D 100 листов 94.piel
094/u Koaguloģijas izmeklējumu un to rezultātu reģistrācijas žurnāls, A4Ž 48 lapas шт. 094u
095/u Izziņa, A4V (ar kontroltalonu) 100 листов 095u
095/u(1) Izziņa, A5V (bez kontroltalona) 100 листов 095u(1)
95. pielikums Pacienta karte veselības aprūpei mājās, A5DK + 4 lapas шт. 95.piel
096/u Dzemdību vēsture, A3D 100 листов 096u
096/u (2) Ieliekamā lapa dzemd. vēsturē par dzemdību norisi, A3D 100 листов 096u(2)
096/u A3-8.iel. Dzemdību norises karte, A3V 100 листов 096u_8.ieliek
096/u A4-8.iel. Dzemdību norises karte, A4D 100 листов
096/u+3. ieliek. Dzemdību vēsture ar temperatūras lapu, A3D 100 листов
096/u-1.ieliek. Grūtniecības, dzemdību norise, A4V 100 листов 096u_1.ieliek
096/u-2.ieliek. Izraksts no dzemdību un jaundzimušā vēstures, A4 3 eksemplāri, pakšopējoša комплекты 096u_2.ieliek
096/u-2.ieliek. Pēcdzemdību perioda norises, A4V 100 листов 096u_Pecdzemd_2.ieliek
096/u-3.ieliek Temperatūras lapa, A4D 100 листов 096u_3.ieliek
096/u-4.ieliek Urīna izmeklējumu dinamika stacionārā, A4V 100 листов 096u_4.ieliek
096/u-5.ieliek. Ordināciju lapa, A4V 100 листов 096u_5.ieliek
096/u-6.ieliek.X Dzemdību vēstures ieliekamā lapa, A4V 100 листов 096u_6.ielek
096/u-7.ieliek. XI Dzemdību vēstures ieliekamā lapa, A4V 100 листов 096u_7.ieliek
096/u-9.ieliekamā Izraksts no dzemdību vēstures, A4 3 eksemplāri, paškopējoša 100 листов 096u_9.ieliek
097/u Jaundzimušā attīstības vēsture A3D 100 листов 097u
097/u-1 Jaundzimušā barošana A4D 100 листов 097u_ieliek
97. piel. AUS1 Augļa ultrasonogrāfijas protokols I, A4pašk. 100 листов AUS1
97. piel. AUS2 Augļa ultrasonogrāfijas protokols II, A4pašk. 100 листов AUS2
97. piel. AUS3 Augļa ultrasonogrāfijas protokols III, A4pašk. 100 листов AUS3
098/u Jaundzimušā karte, A3DK 100 листов 098u_36. pielik_A3
098/u-A4 Jaundzimušā karte, A4D 100 листов 098u_36.piel
098-1/u Jaundzimušā kartes papildtalons, A5V 100 листов 098-1u
98. pielikums Nosūtījums pirmā-otrā trīmestra grūtnieču skrīninga veikšanai, A4Vpašk. 100 листов 98.pielik
99/u Epikrīze, A4V 100 листов 99u
102/u Jaundzimušo reģistrācijas žurnāls, A4Z 48 lapas шт. 102u
103/u Medicīnas apliecības pasaknis par dzimšanu A5D, ofs 90 color 100 листов 103u
103-2/u-94 Izziņa, A5V 100 листов
109/u Neatliekamās med.pal.izsaukumu reģistrācijas žurnāls A4Ž 48 lapas шт.
110/u Izsaukuma karte A3D 100 листов
111/u Grūtnieces un dzemdētājas individuālā karte A3DK 100 блок 111u Medicina
111/u(1) Grūtniecības norise A4D 100 листов
111/uG(1) Gravidogramma, A4V 100 листов
112/u Bērnu attīstības vēsture A5Ž шт.
113/u Mātes pase A5 шт.
114/u Pavadlapa A4D 100 листов
115/u Neatliekamās medic. palīdz. stacijas (nodaļas) darba dienasgrāmata, A4Ž, 24 lapas шт.
128/u-02 Darbnespējas lapa A, A5V 100 листов
129/u-02 Darbnespējas lapa B, A4V 100 листов
155-a/u Medicīniskās pārbaudes protokols alkohola ietekmes noteikšanai A4D 100 листов
156/u Medicīniskās pārbaudes faktu reģistr. žurnāls A4Z 48 lapas шт.
156-A/u Etilspirta analīzes un to rezultātu reģistrācijas žurnāls, A4Z 48 lapas шт.
156-N/u Ķīmiski toksikoloģisko analīžu reģistrācijas žurnāls, A4Ž 48 lapas шт.
202-1/u Analīze uz alkoholu A6V 100 листов
203/u Nosūtījums uz citoloģisko izmeklēšanu A4V 100 листов
206/u Asins uz rēzus faktoru, A6V 100 листов
209/u Analīze, A6V 100 листов
210/u Urīna analīze, A5V 100 листов
212/u Urīna analīze, A6v 100 листов
216/u Krēpu analīze, A5V 100 листов
218/u Uztriepe, A5V 100 листов
219/u Koprogramma, A5V 100 листов
220/u Izkārnījumu analīze, A6V 100 листов
221/u Pieteikums virusoloģiskai un seroloģiskai izmeklēšanai, A4D 100 листов
224/u Asinsaina, A5V 100 листов
225/u Asinsaina, A6V 100 листов
228/u Bioķīmiskā analīzes Nr……, A5V 100 листов
228-1/u Bioķīmisko analīžu izmeklēšanas rezultāti, A5V 100 листов
232/u Glukozes līmenis asinīs, A6V 100 листов
241/u Asinsaina, Vesermaiņa reakciju komplekss, A5V 100 листов
241-1/u Asins analīze uz SED, A6V 100 листов
250/u Analīžu un to rezultātu reģistrācijas žurnāls, ZA4 24 lpav. шт.
251/u Laborijas izmeklējumu darba žurnāls, A4Ž 48 lapas шт.
251/u(*) Laboratorijas izmeklējumu reģistrācijas žurnāls, ZA4 48 lapas шт.
257/u Gaisa, tvaika sterializācijas kontroles žurnāls, A4Ž 24 lapas шт.
261/u Ārsta laboranta ikdienas uzskaites lapa, A4D 100 листов
262/u Laboratorijā izdarīto analīžu uzskaites žurnāls, A4Ž 48 lapas шт.
299/u Ēdināšanas produktu izsniegšanas ēdienkarte – pieprasījums, A4D 100 листов
299/uA3 Ēdienkarte – pieprasījums A3D 100 листов
325/u Medicīniskskais atzinums bērnam inval., A5V 100 листов
1104/u Apskates veids, A5D 10 листов
1106/u Rezultāti uz obligato med. apskati A6V 100 листов
1113/u Rentgena kabinetam A5V 100 листов
1114/u Nosūtijums rentgenoloģiskais izmeklēšanai A5D 100 листов
1117/u Asins, urīna analīze A6V 100 листов
1131/u Signāltalons A4Vofs55, bloks 100 блок
1132/u Obligātās veselības pārbaudes karte 4. piel. A4D 100 листов
1132/u šaujamieroči Veselības pārbaudes karte (šaujamieročiem), A4D 100 листов
1133/u Transportlīdzekļa vadītāja vai pretendenta ves. Pārb. karte A4D100 ofs 100 листов
1134/u Iesniegums izziņas izsniegšanai no narkoloģisko…. A5V 100 листов
1135/u Datu subjekta piekrišanas veidlapa, A5V 100 листов
1136/u Recepšu reģistrācijas žurnāls A4Ž 24ofs шт.
1137/u Īpašo recepšu veidlapu uzskaites žurnāls A4Ž 24ofs шт.
1138/u Bojāto recepšu reģistrācijas žurnāls A4Ž 24 lapas шт.
1138D/u Recepšu veidlapu par diferencētu samaksu aprites žurnāls A4Ž 48 lapas шт.
1139/u Nekvalitatīvu un atpakaļ saņemto narkot. zāļu reģistrācijas žurnāls A4Ž 48 lapas (1. kopija) шт.
1141/u Spirta uzskaites žurnāls, A4Z, 24 laas шт.
1141/u-N Spirta uzskaites žurnāls medicīnai (80 numurētais lapas), A4Ž шт.
1158/u Reģistrācijas žurnāls pers., kurām not. alk., nark., psih. vai toks. vielu ietekme, A4Ž 48 lapas шт.
1159/u Traumas/nelaimes gadījumu uzskaites anketa A4V 100 листов
1160/u Traumu/ievainojumu uzskaites karte, A3D, ofs100 10 листов
21014 Sanitārā grāmatiņa, A6Z шт. 21014 Medicina
21020 Potēšanas pase шт. 21020 Medicina.jpg
67063 Talons pie ārsta (P, O, T, C, P) nedēļai комплекты
75042 Individuālā karte A5DK 100 листов
75044 Izziņa izdota bērnam… A6V 100 листов