Apkalpojošais sektors

                               Par cenām sūtiet pieprasījumu uz e-pastu abcjums@abcjums.lv
Kods Nosaukums Mērvienība Bildes
11004 Faktūra-rēķins, A5D 100 loksnes
11005 Faktūra-rēķins, A5V 100 loksnes 11005_4750719110052vaks 11005_4750719110052ieksl
11006 Faktūra-rēķins paškopējošs, A5V 100 loksnes 11006_4750719110069vaks 11006_4750719110069ieksl
11008 EKA kases žurnāls A4, 9 mēneši gab
11010 EKA kases žurnāls spirālē A4, 9 mēneši gab
11015 EKA kases žurnāls A4, 12 mēneši gab
11034 EKA kases žurnāls A4, 12 mēneši, 32 cm gab
11035 EKA kases žurnāls A4, 9 mēneši, 32 cm gab
11036 EKA kases žurnāls A4, 6 mēneši, 32 cm gab
11021 Saņemto dokumentu reģistrācijas žurnāls A4Ž, 48 lapas gab 11021_4750719110212vaks11021
11022 Taksometra skaitītāja žurnāls A4Ž, 48 lapas gab 1102211022
11024 Faktūrrēķinu reģistrācijas žurnāls, A5, 48 lapas gab 11024_4750719110243vaks11024_4750719110243ieksl
11030 Rīkojumu par atvaļinājumiem reģistrācijas žurnāls, A4Ž,
48 lapas
gab 11030
11031 EKA kases žurnāls A4, 6 mēneši gab 1103111031
12004 Kvīts EKA čekam vertikāls, A6V 100 loksnes 12004_4750719120044vaks 12004_4750719120044ieksl
12017 Kvīts EKA čekam horizontāls, A6V 100 loksnes 1201712017
12005 Akts EKA čekam A4V 10 loksnes 12005
12007 Kvīts ar numerāciju, 2eks., A6, 50 kompl. bloks 12007
12009 Čeks Nr, A6 100 loksnes 12009_4750719120099vaks 12009_4750719120099ieksl
12010 Akcizēto preču pavaddokumentu uzskaites žurnāls, A4Ž 48lp gab 12010_4750719120105vaks 12010_4750719120105ieksl
12011 Kvīts Nr, A6 100 loksnes
12013 Kvīts paškopējoša, 2eks., A6, 50 kompl. bloks
12014 Čeks Nr. ar numerāciju, 2eks., A7, 50 kompl. bloks SAMSUNG
16007 Preču norēķins A4D 100 loksnes
19010 Norēķinu ar piegād. par prec. un PVN uzsk…., A4Z, 48 lp gab 19010_4750719190108vaks 19010_4750719190108ieksl
21002 Saņemto (izrakstīto) preču pavadzīmju-rēķinu reģistrācijas žurnāls, A4Z, 48 lapas gab 21002_4750719210028ieksl
21005 Izlietoto veidl. Preču pavadzīme-rēķins reģistr. Žurn., A4Z, 48 lapas gab 21005_4750719210059ieksl
21006 Darījumu apliecinošās kvītis 1/4A4(paškopējošas), 25 kompl gab 21008_4750719210080vaks
21007 Preču reģistrācijas žurnāls, A4Z, 25 lapas gab 21007_4750719210073vaks
21008 Darījumu apliecinošās kvītis A6(paškopējošas), 25 kompl gab 21006_4750719210066vaks
21009 Nodokļa kvīts pašk. (budž.), A6VN ar numer, 2 eks., 50 kompl gab 21009_4750719210097vakss
21010 Rēķins Nr., paškopējošs, 2eks. 1/3A4V 100 loksnes 21010_4750719210103
21011 Izziņa-personīgā īpaš (mantas) pārdoš apliec,1.piel, A5V 10 loksnes 21011_4750719210110
21012 Preču apmaksas kartīte, A4DK 10 loksnes 21012
21016 Kalkulācijas kartīte, A4D 10 loksnes 21016_4750719210165
21018 Darījumu apliecinošās kvītis A7(paškopējošas), 25 kompl gab 21018_4750719210189vaks 21018_4750719210189ieksl
21019 Darījumu apliecinošās kvītis A5(paškopējošas), 25 kompl gab 21019_4750719210196vaks 21019_4750719210196ieksl
21021 Rēķins ……, 1/3 A4V 100 loksnes 21021_4750719210219
21023 No juridiskām (fiziskām) personām iepirkto melno un krāsaino met.atgr.un lūžņu uzsk.žurn.,A4Ž gab 21023_4750719210233vaks21023_4750719210233ieksl
21024 No fiziskām personām iepirkto saimn.darb.rad.melno un krās… akts,3.piel.,A4V 10 loksnes 21024
21025 No fiziskām personām iepirkto sadzīves izcelsmes melno un krās…. Akts,4.piel.,A4V 10 loksnes 21025
21026 Pārskats par 20__.g. ,A4V 10 loksnes 21026
21029 Preču dokumentu reģistrācijas žurnāls, A4Z, 48 lapas gab
21030 Maiņas žurnāls, A4, 48 lapas gab 21030 21030
21031 Preču reģistrācijas  žurnāls vairumtirdzniecībai, A4Z, 48 lapas gab 21031 21031
23002 Gatavo izstrādājumu izsniegšanas dienas lapa bez Nr, A4V 100 loksnes 23002_4750719230026
23001 Gatavo izstrādājumu izsn. dienas lapa 3eks., 25k., A4N 25 komplekti 23001_4750719230019
23003 Preču-naudas pārskats Nr., A4D 10 loksnes 23003_4750719230033
23004 Izsniegto veidlapu Preču pavadzīmje-rēķins reģistrācijas žurnāls, A4Ž, 48 lapas gab 23004_4750719230040vaks 23004_4750719230040ieksl
23005 Preču realizācijas atskaite Nr., A4D 10 loksnes 23005
23006 Darba piederumu dezinfekcijas uzskaites žurnāls, A4V, 48 lapas gab 2300623006
23007 Sterilizatora tehniskās apkopes žurnāls , A5Ž, 48 lapas gab 23007 23007