Pamatlīdzekļu uzskaites veidlapas

                               Par cenām sūtiet pieprasījumu uz e-pastu abcjums@abcjums.lv
Kods Nosaukums Mērvienība Bildes
11130 Pamatlīdzekļu grupēj pēc kateg noliet apr…. A4V 10 loksnes
11209 _kategforijas pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķins UPN-09p, A4DK 10 loksnes 11209
11210 Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķins jaunai ražošanas tehnoloģiskai iekārtai UPV-10p, A4DK 10 loksnes 11210
11211 _kategforijas pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķins UPN-11p, A4DK (1. kopija) 10 loksnes 11211
11212 _kategforijas pamatlīdz. Nolietoj,aprēķins nodokļa maksāj., kas darbojas īpaši atb…UPN-12p, A4DK 10 loksnes 11212
11213 Pamatlīdzekļa nolietojuma aprēķins jaunai ražošanas tehnoloģiskai iekārtai UPV-13p, A4DK 10 loksnes 11213
11214 Nemateriālā ieguldījuma nolietojuma aprēķins, UPV-14p, A4DK 10 loksnes 11214
11215 Pamatlīdzekļka nolietojuma un nemateriālo ieguldījumu vērtības norakstīša.aprēķ.kops UPN-15p, A4V 10 loksnes 11215
16004 Pamatlīdz uzsk kartiņa nodokļiem, A4DK 10 loksnes 16004_4750719160040
16020 Pamatlīdzekļu amortizācijas aprēķins, A3D 10 loksnes 16020
16022 Pamatlīdzekļu inventarizācijas saraksts, A3D 10 loksnes 16022_4750719160224
16028 Invent kartīte Nr_vienveidīgu pamatlīdz. Uzskait. Budžeta, A4DK 10 loksnes
16029 Limita karte, A4sD, 10 10 loksnes 16029_4750719160293